Ελληνική Έκδοση International Version
Αρχική  > Υπηρεσίες  >  Προώθηση & SEO
[Projects] 2/8/2007
Aegis MTD
CMS για την Αιγίς Μακροδυναμική
[Projects] 2/8/2007
Crete Golf Club
CMS για το website του Crete Golf Club
[Projects] 1/8/2007
Golden Hotels
Ολοκλήρωση των δικτυακών χώρων για τα ξενοδοχεία Golden Star και Golden Beach

μεγάλες μηχανές αναζήτησηςSEO (Search Engine Optimization)

 

Λίγα λόγια για τις υπηρεσίες SEO

Η φυσική τοποθέτηση (Natural Placement) είναι ένα ιδιαίτερα ποθητό πλεονέκτημα στο Διαδίκτυο. Ιστοχώροι που σχεδιάζονται με την λογική «Από την Ιδέα, στον Κώδικα» αλλά δεν πληρούν κανόνες και τεχνικές βελτιστοποίησης της αναζήτησης, ίσως να βρουν ότι η οπτική εικόνα, η τιμολόγηση αλλά και το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν δεν αρκούν για την καλή τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης αυτόματα.

Η Joyhost είναι ευτυχής να σας παρουσιάσει τα ακόλουθα υλικά ανάλυσης και βελτιστοποίησης που θα βοηθήσουν στην δημιουργία ενός φιλικού ιστοχώρου αναζήτησης.

Κατά την διαδικασία SEO θα αναλύσουμε τον Δικτυακό Τόπο συμπεριλαμβανομένου του κώδικα HTML αλλά και των συνδεδεμένων σελίδων (Linked Pages). Η ανάλυση θα δώσει βάση στην διάταξη / σχεδιάγραμμα του Δικτυακού Τόπου, την δομή των Urls, τις ετικέτες ΜΕΤΑ, και το περιεχόμενο. Κατά την ανάλυση θα καταγραφούν οι απαραίτητες συστάσεις και αλλαγές ανάλογα με την κατηγορία του υλικού που αναλύεται.

 

Στόχοι

Η φυσική τοποθέτηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που διαφέρουν μεταξύ των μηχανών αναζήτησης και των καταλόγων περιεχομένων. Ο σκοπός πίσω από οποιοδήποτε πρόγραμμα βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO) είναι να αναπτυχθεί η συμβατότερη σχέση μεταξύ του Δικτυακού σας Τόπου και των τεχνολογιών των μηχανών αναζήτησης. Οι δικτυακοί τόποi που πετυχαίνουν σε αυτόν τον στόχο είναι γενικά ικανοί να παγιωθούν στην υψηλότερη πιθανή φυσική τοποθέτηση.

Ο άμεσος στόχος είναι να ενδυναμωθούν οι τεχνικές SEO για να αυξηθεί η σχετική κυκλοφορία αναζήτησης που παραλαμβάνεται από τις μη-πληρωμένες λίστες αναζήτησης. Μια χρονική περίοδος 90 ημερών μετά από την πλήρη ανακατανομή, είναι μια τυποποιημένη συγκριτική μέτρηση επιδόσεων βελτιστοποίησης, αν και τα μεμονωμένα αποτελέσματα μπορούν να ποικίλουν.

 

Ανάλυση δικτυακού τόπου

Η βελτιστοποίηση αναζήτησης περιλαμβάνει το συντονισμό διάφορων βασικών στοιχείων μέσα στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου. Η διάταξη πρέπει να είναι αποτελεσματική στην επικοινωνία και να στηρίζει το περιεχόμενο. Η δομή των Urls πρέπει να δημιουργεί ένα λειτουργικό και λογικό δέντρο των σχετικών θεμάτων, των προϊόντων, και των υποκατηγοριών. Μέσα στον κώδικα HTML, οι τίτλοι, οι περιγραφές, οι λέξεις κλειδιά και το περιεχόμενο πρέπει να ενωθούν και να διαμορφώσουν το νόημα και τη σχετικότητα του δικτυακού τόπου.

 

Bug Report / Optimization / e-Marketing

Αναλύοντας τον δικτυακό σας τόπο, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της συμβολής μας στην επίλυση τυχόν προβλημάτων. Τα προβληματικά σημεία τα οποία κατα την γνώμη μας επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την αξιοπιστία, θα αναφερθούν σε εσάς μαζί με τους τρόπους επίλυσης.

Η Joyhost, προσδοκώντας στην στενή συνεργασία με εσάς. επιπλέον μπορεί να βοηθήσει στους εξής τομείς:

  • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και υποβολή προτάσεων με σκοπό την επικράτηση έναντι αυτού..
  • Εύρεση και προσάρτηση τεχνολογικών καινοτομιών που αφορούν την καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη και προσδοκούν στην καλύτερη εμπορική εκμετάλλευση.
  • Παραγωγή και παρακολούθηση συνεργασιών με άλλους δικτυακούς τόπους ιδίου θέματος και ενδιαφέροντος με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση αλλά και στη συμβολή στο Link Popularity.
  • Συμβολή στην κατάρτιση και εκτέλεση του διαφημιστικού προϋπολογισμού (Banner Campaign).
  • E-mail Marketing
  • κ.α