Ελληνική Έκδοση International Version
Αρχική  > Υπηρεσίες  > Προώθηση & SEO  >  Τι θα κάνουμε για εσάς
[Projects] 2/8/2007
Aegis MTD
CMS για την Αιγίς Μακροδυναμική
[Projects] 2/8/2007
Crete Golf Club
CMS για το website του Crete Golf Club
[Projects] 1/8/2007
Golden Hotels
Ολοκλήρωση των δικτυακών χώρων για τα ξενοδοχεία Golden Star και Golden Beach

Α. SEO

H διαδικασία SEO περιλαμβάνει την ανάλυση του δικτυακού τόπου, σε σχέση με το περιεχόμενο και το εμπορικό του προϊόν.

Περιλαμβάνει:

  • Ανάλυση Λέξεων-Κλειδιών (<meta keywords>).
  • Ανάλυση και καταχώριση ειδικού Τίτλου (<title>) ανά σελίδα.
  • Ανάλυση και καταχώριση ειδικής Περιγραφής (<meta description>) ανά σελίδα
  • Ανάλυση και καταχώριση περιγραφών εικόνας (<Alt Tag>)
  • Υποβολή στις μεγάλες μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo, MSN, WebCrawler, HotBot, Inktomi, AskJeeves, In.gr, Pathfinder.gr κλπ)
  • Στατιστική παρακολούθηση της φυσικής τοποθέτησης (Ranking) για τις σημαντικότερες λέξεις κλειδιά.

Β. Καταχώριση σε δωρεάν καταλόγους περιεχομένου

Η καταχώριση σε δωρεάν Καταλόγους Περιεχομένου, γίνεται για την αύξηση του δείκτη «Link Popularity» δηλαδή του δείκτη «Διασημότητας» του δικτυακού τόπου.

Ο συγκεκριμένος δείκτης βοηθάει την υλοποίηση του SEO έμμεσα, καθώς λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψιν από τους αλγόριθμους κάθε μηχανής αναζήτησης.

Γ. Παροχή προτάσεων και καταχώριση σε συνδρομητικούς καταλόγους

Η υπηρεσία αυτή παρέχει προτάσεις για την καταχώριση του δικτυακού τόπου σε συγκεκριμένους συνδρομητικούς καταλόγους, οι οποίοι επιλέγονται μετά από ειδική ανάλυση σε σχέση με την υλοποίηση του SEO, του εμπορικού προϊόντος και της επισκεψιμότητας τους.

Η καταχώριση σε αυτού του είδους καταλόγους, βοηθάει  κυρίως στην αύξηση της επισκεψιμότητας αλλά και στον δείκτη "Link Popularity".