Ελληνική Έκδοση International Version
Αρχική  > Υποστήριξη  > ASP - ASP.NET  >  activate aspnet
[Projects] 2/8/2007
Aegis MTD
CMS για την Αιγίς Μακροδυναμική
[Projects] 2/8/2007
Crete Golf Club
CMS για το website του Crete Golf Club
[Projects] 1/8/2007
Golden Hotels
Ολοκλήρωση των δικτυακών χώρων για τα ξενοδοχεία Golden Star και Golden Beach

Πως ενεργοποιώ την ASP.NET;

Η ASP.NET δεν είναι ενεργοποιημένη εξ' ορισμού.
Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε χειροκίνητα σε όποιο domain θέλετε.
Κάντε τα εξής βήματα:

 

  • Μπείτε στο Control Panel.
  • Επιλέξτε το domain που θέλετε κάνοντας κλικ πάνω του.
  • Πατήστε Web Services
  • Ανακυλήστε το παράθυρο μέχρι να βρείτε τη ρύθμιση ASP.NET
  • Αν δεξιά από τη ρύθμιση αναγράφεται η λέξη Off, τότε πατήστε πάνω της ώστε να αναγράψει On
    aspnet helper
  • Μόλις την ενεργοποιήσατε.