Ελληνική Έκδοση International Version
Αρχική  > Υποστήριξη  > Database  >  odbc
[Projects] 2/8/2007
Aegis MTD
CMS για την Αιγίς Μακροδυναμική
[Projects] 2/8/2007
Crete Golf Club
CMS για το website του Crete Golf Club
[Projects] 1/8/2007
Golden Hotels
Ολοκλήρωση των δικτυακών χώρων για τα ξενοδοχεία Golden Star και Golden Beach

Μπορώ να χρησιμοποιήσω ODBC για Access database, και πόσες;

Έχετε στη διάθεση σας τους εξής ODBC drivers:

Microsoft Access
Microsoft Paradox
Visual Fox Pro
Dbase
Microsoft Excel
Microsoft SQL server
mySQL server (3.51)
PostgreSQL

Για να δημιουργήσετε μια νέα ODBC σύνδεση κάντε τα εξής:
Στο control panel πατήστε "DATABASES" από αριστερά. Έπειτα πατήστε ODBC. Επιλέξτε τύπο βάσης δεδομένων για ODBC κάνοντας κλικ στο "Add". Στην καρτέλλα που θα εμφανιστεί, συμπληρώστε το DSN name. Προσέξτε ότι στο DSN name αναγράφει πρώτα το username σας και μετά μια παύλα. Έτσι το DSN είναι π.χ. "user1-mydsn"
Στο DBQ συμπληρώστε τον φάκελο που έχετε αποθηκεύσει την database.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το DBQ πρέπει να ξεκινάει με τον φάκελο του domain π.χ. "domain.com/data/data1.mdb"

Έχετε απεριόριστες ODBC συνδέσεις.