Ελληνική Έκδοση International Version
Αρχική  > Υποστήριξη  > Domains  >  index page
[Projects] 2/8/2007
Aegis MTD
CMS για την Αιγίς Μακροδυναμική
[Projects] 2/8/2007
Crete Golf Club
CMS για το website του Crete Golf Club
[Projects] 1/8/2007
Golden Hotels
Ολοκλήρωση των δικτυακών χώρων για τα ξενοδοχεία Golden Star και Golden Beach

Πως μπορώ να ορίσω κεντρική σελίδα σε ένα domain;

Επιλέξτε Domain Settings από αριστερά. Έπειτα πατήστε στο domain που θέλετε να κάνετε τη ρύθμιση και μετά στη καρτέλα "Edit Domain" πατήστε web service.
Βρείτε το "Directory Indexes" και ενεργοποιήστε το πατώντας το "off" ώστε να γίνει "on".
Αφού το ενεργοποιήσετε πατήστε Add. Στην καρτέλα που θα βρείτε, γράψτε τη σελίδα που θέλετε να είναι η αρχική π.χ. default.php index.php index.htm κ.α.
Μπορείτε να ορίσετε περισσότερες από μια σελίδες διαχωρισμένες από κενό.